Detail

Effektiv belysning sikrer et godt arbeidsmiljø året rundt

Vinterens mange mørke timer gjør det ekstra viktig å sørge for tilstrekkelig belysning når man arbeider fra bilen. Ellers risikerer man å gå på akkord med både sikkerheten og effektiviteten i arbeidet. Derfor anbefaler Sortimo, som er Europas ledende leverandør av bilinnredningssystemer, at man investerer i belysning som kan motstå det kalde, fuktige og mørke vinterværet.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidet planlegges og utformes med vekt på å forebygge skader og sykdom. Det omfatter bl.a. bruk av teknologi, slik at medarbeidere ikke utsettes for fysiske og psykiske belastninger, og slik at sikkerhetshensynene ivaretas.

I vintermånedene kreves det ekstra god belysning for å opprettholde et sikkert arbeidsmiljø rundt varebilen etter at solen har gått ned. Derfor anbefaler Sortimo, som er Europas ledende leverandør av bilinnredningssystemer, at man går varebilens belysning etter i sømmene og sjekker om den lyser tilstrekkelig opp når mørket har falt på.

Gå ikke på akkord om vinteren
- Når det gjelder de mørke og kalde vintermånedene hvor dagslyset er svært begrenset, spesielt i de nordlige områdene, er det viktig å innrede bilen slik at man ikke går på akkord med sikkerheten. God belysning skal nettopp sikre at vinterarbeidet foregår like effektivt og forsvarlig som på resten av året. Derfor skal belysningen kunne stå distansen, også når det er kaldt og mørkt utenfor, understreker Sortimos daglige leder, Ole-Andreas Pettersen.

Hos Sortimo bruker man derfor LED-belysning som oppfyller den såkalte IP54-standarden i sine integrerte innredningsløsninger. Serien heter Black Edition og finnes i tre størrelser på henholdsvis 10 cm (3,5 W og 330 lumen), 50 cm (7,5 W og 660 lumen) og 100 cm (15 W og 1320 lumen).

- Lysets farge er på 4000 K, som gir et svært behagelig lys for øyet og minner om dagslys. Serien er samtidig utført i en standard som sikrer at belysningen takler både kulde og fukt uten problemer, forklarer Ole-Andreas Pettersen, som fortsetter:

- Det lave strømforbruket betyr også at man ikke vil oppleve at belysningen belaster batteriet merkbart, selv om det er kaldt. Dette gjør alt i alt at man med denne LED-løsningen får effektiv belysning året rundt, uansett vær.

Husk å holde fukten ute av varerommet
I tillegg til effektiv belysning anbefaler Sortimo at man isolerer varebilens varerom, slik at man unngår å oppleve frostskader på materialet sitt i vintermånedene. Men ikke alle løsninger er like gode, og man bør derfor tenke seg godt om, forteller Ole-Andreas Pettersen:

- Stadig flere ønsker å få installert varmeisolering, og vi har dessverre sett en rekke eksempler på at man i slike tilfeller har valgt å bruke fuktabsorberende materialer. Det øker risikoen for at fukten fanges i varerommet og utvikler seg til muggsopp, samtidig som det svekker isoleringsevnen.

I stedet bør man, ifølge Sortimo, velge en isoleringsløsning som både beskytter mot kulden og er fuktavvisende. Virksomheten benytter i den forbindelse selv Aluthermo Quattro®, som er markedets eneste tynne multirefleksive, isoleringssystem i flere lag med termisk sveisede overflater.

Løsningen er i alt kun 10 mm tykk og består av flere lag aluminium og aluminiumsfolie som er behandlet mot oksidering, samt vanntett og brannhemmende polyeten og polyetenskum med bobler av tørr, innesluttet luft.

- Løsningen danner en nesten ugjennomtrengelig barriere for infrarød varmestråling, som både sommer og vinter bidrar til at man holder en passende konstant temperatur i varerommet uansett temperaturforholdene i omgivelsene, runder Ole-Andreas Pettersen av.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ole-Andreas Pettersen | Daglig leder, Sortimo AS | T + 47 920 81 500 |
E-post: opettersen@sortimo.no

For ytterligere billedmateriale og koordinering av intervjuer, kontakt:
Anja Pedersen | Seniorrådgiver, Perfekta PR | T +45 3131 4852 | E-mail: anja@perfektapr.dk

Billedtekst til medsendt materiale:
God belysning skal sikre at vinterarbeidet foregår like effektivt og forsvarlig som på resten av året

Effektiv belysning sikrer et godt arbeidsmiljø året rundt

FLERE INFORMATIONER

Læs mere!